3 perc olvasási idő (598 szó)

Megmérni a mérhetetlent, avagy mikor eredményes egy nonprofit szervezet

Egy szervezet teljesítményének mérése és értékelése rendkívüli fontossággal bír, jogi formától, működési területtől, mérettől vagy kortól függetlenül. Nincs ez másként a nonprofitok esetében sem, a folyamatok és az elért eredmények minősítése terén azonban merőben más szempontok lehetnek döntők.

Minden üzleti vállalkozás rendelkezik olyan beszámolókkal, melyek a vállalat elmúlt időszaki eredményeit, esetenként a jövőre vonatkozó várakozásait mutatják be részletesen. Különböző törvényi kötelezettségekből fakadóan és szervezeti kultúrától függően ezek léteznek éves, fél- vagy negyedéves, de akár havi bontásban is. Az ilyen formában közölt adatokból viszonylag gyorsan és könnyen levonhatók következtetések a vállalat múltbéli teljesítményéről, illetve jövőbeli kilátásairól. Kérdésenként más és más lehet a döntő szempont, de akár az árbevétel vagy a nyereség, akár valamilyen megtérülési ráta vagy mutató alapján mindenki kialakíthatja a maga véleményét a vizsgált tevékenység minőségével kapcsolatban.

A nonprofit szférában ezek a mutatók mind elvesztik kiemelt jelentőségüket. Ha egy vállalkozásnak már a megnevezésében is szerepel, hogy nem nyereségorientált, teljesen logikátlan és értelmetlen lenne pont a profiteredménye alapján minősíteni. Olyan szervezetek esetében, melyek céljai között a hátrányos helyzetű gyerekek segítése, súlyos betegségekkel küzdők támogatása vagy éppen a sajtószabadság és az objektív hírközlés biztosítása szerepel, semmilyen értékelés szerint sem lehet a legfontosabb szempont a termelt nyereség mértéke vagy annak hiánya. Természetesen nem lehet teljes mértékben figyelmen kívül hagyni a tevékenység anyagi dimenzióját, az eredményességet azonban nem ez határozza meg elsősorban.

     A civil szervezetek működését mindenekelőtt a küldetésük vizsgálata alapján lehet megítélni. 

Bármilyen vállalkozás küldetésének célja, hogy leírja jelenlegi állapotát és jövőbeli szándékait, valamint azonosítsa fogyasztói célközönségét és annak kielégítendő igényeit. Ez irányt mutat a szervezet és tagjai számára, folyamatosan jobb teljesítményre ösztönzi őket, és a külső érintettek felé történő kommunikációban is fontos szerepet tölt be a kitűzött célok és tervek ismertetése által. A legfőbb probléma, hogy ennek elemeit nem, vagy csak nehezen lehet számokban megfogalmazni és mérni, illetve az egyes döntések és azok hatásai között hosszú idő is eltelhet. Mindemellett sok esetben külső, a társadalmi kezdeményezéstől független események is befolyással lehetnek a folyamatokra, ami tovább nehezíti a vizsgált hatás mértékének meghatározását.

Mint bármely más vállalkozás, a nonprofitok is különböző erőforrásokat használnak fel, hogy meghatározott tevékenységek által küldetésükkel összhangban értéket teremtsenek, valamilyen teljesítményt nyújtsanak és eredményeket érjenek el. Azonban míg a teljesítmény vizsgálata csak olyan könnyen meghatározható dolgok mérésére alkalmas, mint például a társadalmi törekvések érdekében elköltött pénzmennyiség, vagy az abban részesülő közösség mérete, a valódi hatást a tevékenység eredményessége tükrözi.

Ahhoz, hogy sikeresnek nevezhessünk egy nonprofit kezdeményezést, pontosan ismerni kell, kiknek és milyen módon igyekszik a segítségére lenni. Fontos és szükséges szerepet tölt be az érintettek elégedettsége, azonban mégsem nyújt teljes képet az irányukba nyújtott teljesítmény minőségéről. Ehhez olyan teljesítménymutatók meghatározására van szükség, melyek egyértelműen képesek mérni az érintettek életében bekövetkezett változásokat. Mindennek alapja a szervezet küldetésének világos megfogalmazása, és olyan könnyen ellenőrizhető, részletes célok kialakítása, melyek középpontjában a kielégítendő szükségletek találhatók. Az elérendő eredmények egyértelmű körülírása és a meghatározott érintettekhez kapcsolódó, világos célok alapján kialakított indikátorok lehetővé teszik a társadalmi vállalkozás hatásának és eredményességének mérését, valamint visszajelzést biztosítanak a szervezeti stratégiával kapcsolatban is. A sikeres hatásgyakorlás érdekében elengedhetetlen a teljesítménymérés fontosságának tudatosítása és elismerése, valamint kialakításának és rendszeres ellenőrzésének a vállalatvezetésbe történő integrációja.

Mindenképp érdemes és fontos lenne az üzleti szektor hivatalos beszámolóihoz hasonló keretrendszert létrehozni a társadalmi kezdeményezések világában is. Szubjektív közlemények alapján, egyértelmű mutatók nélkül nem lehet különbséget tenni kiemelkedő, középszerű vagy rossz vállalkozások között, függetlenül attól, milyen szféráról van szó. Az üzleti vállalkozások terén kialakult, többnyire általánosan érvényes teljesítménymérő struktúra azonban nem átültethető teljesen a nonprofit kezdeményezések rendszerébe, hiszen különböző célok szerint működő szervezeteket következetlen és értelmetlen lenne ugyanazon szempontok szerint értékelni.


kép forrása: pixabay.com


Tekerjetek az EPER97-re
A virtuális tér és a Z generáció találkozása 2. ré...

Kapcsolódó hozzászólások

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2024. június 16. vasárnap