3 perc olvasási idő (548 szó)

Digitális Oktatás 2020

Hazánkban márciusban jelent meg az eddig ismeretlen korona vírus, ami az oktatás részleges átszervezését jelentette. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. március 14-én jelentette be, hogy az intézmények kapui bezárnak ugyan, de a tanítás egy rendhagyó, online keretek között folytatódik, annak érdekében, hogy eredményes tanévet tudjanak a diákok zárni. A rendkívüli munkarend életbelépése azonban, gyors helytállást kívánt mind a diákoktól, mind a pedagógusoktól egyaránt. Az online oktatás során az eddigiekben kevésbé használt módszertanokat és eszközöket kellett alkalmaznia a közoktatásban tanulóknak, amely sok jó és kevésbé jó tapasztalatot eredményezett. 

Az Országos Diáktanács képviselői a digitális oktatás tapasztalatait egy online kérdőív alapján becsatornázta a fiataloktól, kielemezte majd továbbította az illetékes személyek felé. A kérdőívet több mint 7000 diák töltötte ki, közel egy hónap alatt. A képviselők által közzétett kérdőívet, 2020. június közepéig lehetett kitölteni. Annak érdekében, hogy kérdőívünk minél több fiatalhoz eljusson, a városi és megyei diákönkormányzatok nagy szerepet játszottak, azáltal, hogy megosztották saját online platformjaikon. A felmérés célközönsége azon tanulók voltak, akik tanulmányaikat általános, közép vagy szakközépiskolában folytatják. A kérdőívben feltett közel 60 kérdés rávilágít a diákok általános elégedettségére, tapasztalataira és eszközellátottságára is. Az elemzés során a kiértékelést végző képviselők négy fő alapillért vizsgáltak, ezek pedig a következők voltak: eszközellátottság, pedagógiai módszertan, általános tapasztalatok és javaslatok. A kérdőív során a kitöltő diákoknak lehetőségük volt kifejteni véleményüket és tapasztalataikat, amelyeket összegezve egy javaslatcsomagot összeállítva nagyobb rálátást kapunk az ország különböző pontjain élő fiatalok problémáira.

Az online oktatás során, olyan interaktív elemek kerültek előtérbe, melyeket a tanulók eredményesnek és hasznosnak gondoltak. Ezért javasolták, hogy a hagyományos tantermi oktatásba való visszatérés után is folytassák a különböző digitális platformok (Redmenta, Google Classroom, Microsoft Teams, Quizlet, Kahoot, stb.) használatát az intézményekben. Ezalatt a diákok a beadandó feladatok elektronikus úton való leadását, a házi feladatok elektronikus feljegyzését, az órai jegyzet feltöltését, a tudás – játékos kvíz formájában való – összefoglalását, gyakorlását értik.

Ez a váratlan és új helyzet nagyon sok pedagógus munkáját megnehezítette, és nem tudtak olyan gyorsan alkalmazkodni a digitális világ vívmányaihoz, ezért voltak diákok, akik azt a visszajelzést adták, hogy intézményenként tanárok és diákok bevonásával alakuljanak olyan munkacsoportok, amelyek célja a digitális munkarendhez és az informatikai kihívásokhoz nehezen alkalmazkodó pedagógusok felzárkóztatása.

Továbbá a kitöltő fiatalok javasolták, hogy ezen módszertanok használatát a hagyományos, tantermi oktatás során is folytassák. Azokon a helyeken, ahol ezek órán nem bemutathatók (megfelelő eszközök hiányában), ott a tartalmakhoz való hozzáférést a tanóra után küldjék meg a tanulóknak, hogy ezeket otthon, a saját tanulási folyamatok során felhasználhassák. Javasoljuk, az otthonról elérhető, már létező digitális segédanyagok, digitális szemléltető eszközök és az interaktív anyagok népszerűsítését és használatát.

Az országosan előzetesen bevezetett elektronikus naplót is számos helyen használták ebben az időszakban az iskolák, azonban előtérbe kerültek olyan funkciók, melyek az eddigiekben a hagyományos tantermi órákon nem kaptak elegendő hangsúlyt. Ezért Javasolják, hogy az intézmények a hagyományos, tantermi oktatás során is alkalmazzák az e-KRÉTA rendszer korábban nagyrészben kihasználatlan funkcióit, mint például az e-ügyintézés, házi feladat feljegyzése, számonkérések feljegyzése.

Az elektronikus jegyzetelés és a digitális oktatási formák alkalmazása végett szükségesnek látják a diákok, hogy az intézmények biztosítsák a pedagógusok és a diákok számára az eduroam fiókjaik használatához szükséges adatokat, ezzel biztosítva a nagysebességű internet használatának lehetőségét az iskolákban, ott, ahol ez eddig nem történt meg. Az Országos Diáktanács teljes terjedelmű elemzése a következő linken érhető el. kép forrása: unsplash.com


Kiszolgáltatott emberek - workfare, közmunka
Mi lesz ma a Pride Fesztiválon? - Augusztus 17.

Kapcsolódó hozzászólások

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2020. szeptember 20. vasárnap