3 perc olvasási idő (559 szó)

Nyomot hagyni a szívekben - interjú az Afrikáért Alapítvánnyal

Sokunk életében prioritás az önkéntes tevékenységen alapuló munkavégzés. Hiszek abban, hogy képesek vagyunk nyomot hagyni a világban. Az önkéntesség során leginkább gyakorlott kompetenciáink, mint az empátia és a figyelmesség érdekelté tesz minket abban, hogy kezdetben a saját mikrokörnyezetünkkel tegyünk apró csodákat, de olyan álmok szövögetésére is késztet, mely kimozdít minket a megszokott életünkből azért, hogy valami még nagyobb dolgot vihessünk véghez.  

​Minden bizonnyal az általam felsoroltak is vezérelték az Afrikáért Alapítvány vezetőjét, France Mutombo Tshimuangat, aki bár Magyarországon végezte tanulmányait, egy humanitárius misszióban való részvételt követően, megtapasztalva az afrikai élet szörnyűségeit, mert nagy álmot szőni, és célul tűzte ki, hogy segít szülőföldjén. E céltól vezérelve, 2002-ben bejegyezték az Afrikáért Alapítványt. Az Afrikáért Alapítvány portréjának megfestésére kértem Hamvas Bálint programvezető, ügyvezető urat.

2002 óta működik az Alapítvány. Milyen fő célok és értékek határozzák meg a működését?

Az Afrikáért Alapítvány fő prioritása oktatási, szociális és egészségügyi téren fejlesztési tevékenység folytatása Afrikában. Nézeteinket alapvetően három érték köré csoportosíthatjuk, ezek határozzák meg a világról alkotott képünket is: nyitottság, tolerancia, szolidaritás. Küldetésünk az együttérző, segítő szándékú támogatókkal karöltve, az önkéntesség és a „Segíteni kiváltság!" közösség erejére építve, a saját sorsáért felelősséget vállaló, aktív, tanult és önellátó generációk felnevelése, ami megalapozza a hosszútávon fenntartható fejlődési folyamatokat. Közösségünk szívügye az emberi értékek védelme, Afrika fejlődésének elősegítése, az esélyegyenlőség megteremtése, a rászorulók szolgálata, a szolidaritás és a tolerancia előmozdítása a szeretet erejével.

Mely régiókra terjed ki az Alapítvány munkássága?

Nemzetközi fejlesztési és humanitárius tevékenységeket elsősorban a Szub-szaharai Afrika régióban végzünk. Ezen belül 3 országban vagyunk folyamatosan jelen: Kongói Demokratikus Köztársaság, Tanzánia valamint Etiópia. Magyarországon szemléletformáló, globális nevelési és adományszervezési tevékenységet végzünk leginkább.

Önök szerint milyen mértékben jellemzi a magyarok magatartását az adakozás/ önkéntesség afrikai vonatkozásban?

Általánosságban tényleges adakozás, illetve önkéntesség kevesekre jellemző ebben az irányban. Mindkét kérdésben a nők, a magasabb iskolai végzetséggel rendelkezők, nagyobb településen élők vannak nagyobb arányban. Önkéntesség inkább a 18-30 éves korosztályban, adományozás szempontjából pedig leginkább a 30-50 év közötti korosztály a legaktívabb.

Egy hétköznapi ember számára milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, mellyel támogatásukat tudják kifejezni az Alapítvány keretei között?

A legszemélyesebb forma természetesen az önkéntesség Magyarországon és Afrikában. Ezen kívül lehetőség van pénzadományra (árva és diáktámogatási program, ill. egyszeri adományok), tárgyi adományozásra, valamint 1 %-os felajánlásra is.

Van lehetőség önkéntesként Afrikában, az Alapítványon keresztül? Milyen feltételek mellett?

Az alapítvány eddig csak pár önkéntest foglalkoztatott kint Kongóban, többnyire 1-5 hónapos intervallumban. Nagyon komplex és összetett kérdéskör ez: ahhoz, hogy valaki az alapítvány önkénteseként kiutazhasson, fontos, hogy szoros kapcsolatot épüljön ki közte és az alapítvány között, hiszen tudnunk kell, milyen képességeire és ismereteire számíthatunk a kint végzett munkában. Emellett, a munkához elengedhetetlen a megfelelő nyelvtudás - Kongóban a francia, Tanzániában pedig az angol nyelv ismerete. Hangsúlyozni szeretnénk azt is, hogy keresztény elveket képviselünk, ezért fontos az önkéntes részéről az alapvető, általános erkölcsi magatartás gyakorlása.

Mi az eddig elért cél, amelyre a legbüszkébbek, és milyen elképzelések határozzák meg a jövőképet?

A kongói iskola és árvaház létrehozása, illetve ezek bővítése a legfontosabb programunk. Legbüszkébbek Tshava Tona sikereire vagyunk. Tshava afrikai árvaként került kapcsolatba Alapítványunkkal és mára, magyar támogatóinak hála, orvos vált belőle. Fő támogatója szakértelmével az egyik legfőbb projektünknek, mely a jövőre nézve az egyik legfontosabb kitűzött célunk is, mely nem más, mint egy klinika építése a hátrányos helyzetű gyermekek számára.


Az alapítvány megfestett portréja kiválóan mutatja, hogy segíteni kiváltság. Ha bővebben szeretnél/szeretne tájékozódni, a hivatalos honlapon van lehetőség bővebb tájékozódásra!Civilség 101
A demokrácia sérülése, avagy a GONGO-k elterjedése
 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2020. augusztus 07. péntek