2 perc olvasási idő (303 szó)

Civil-Szótár IV. rész

„Civil-Szótár" sorozatunkban, 1 hónapon keresztül, heti egy cikkel jelentkezünk, amelyben a harmadik szektor szakzsargonjait vesszük nagyító alá. Minden héten 5-5 olyan fogalommal ismerkedhetnek meg az olvasók, amelyek később érthetővé és könnyebben befogadhatóvá teszik az írásainkat. Utolsó, negyedik részünkben a munkaügyi kapcsolatokatba elkalauzoló fogalmakkal ismerkedhetünk meg.

Szociális partnerek: A „szociális partnerek" kifejezést széles körben használják Európa-szerte a vállalatvezetés és a munkavállalók képviselőinek (a munkaadói szervezeteknek és a szakszervezeteknek) a megnevezésére. A szociális partnereknek egyedülálló szerep jut a szociális és gazdasági kormányzásban: minden tekintetben a munka világához kötődő érdekeket és problémákat képviselik, a munkafeltételektől a továbbképzés fejlesztéséig, beleértve a bérnormák meghatározását is.

Munkaügyi kapcsolatok: Egy államon belül kialakult munkaügyi struktúrák folyamatos összehasonlító elemzése. A funkcionális politikaelméletek közül idekapcsolódik a korporatizmus (neo), a pluralizmus, valamint a policy network elmélet. A munkaügyi kapcsolatok legfőbb tématerületei a:
 • Kollektív tárgyalások és intézmények
 • Munkavállalói részvétel (participáció) intézményei
 • Munkaügyi konfliktusok, viták és rendezésük intézményei
 • Gazdaság- és társadalompolitika fő irányainak meghatározására irányuló tárgyalások és megállapodások
 • Makroszintű konzultációk

Direkt akciók: Szakszervezetek, munkavállalói csoportok vagy munkaadók által alkalmazott legitim nyomásgyakorló eszközök. Munkavállalói szempontból a sztrájk. Munkaadói szempontból a munkáskizárás (munkaadók harci eszköze, amikor is nem engedik be a munkavállalókat a munkahelyre, de nálunk nincsen ilyen).​

Szociális párbeszéd : szakszervezetek és a munkaadói érdekképviseletek közti (bipartit), illetve köztük és a kormány közötti tárgyalást, konzultációt, információcserét jelenti, gazdasági, szociális és velük összefüggő egyéb kérdésekről. ILO típusú a munkavilágára koncentráló (tripartit).

Sztrájk: A sztrájk több, munkaviszonyban álló munkavállaló által közösen végrehajtott munkabeszüntetés. Célja a munkabérek emelése, a munkakörülmények javítása (pl. munkahelyi kedvezmények elérése, a munkarend elviselhetővé tétele, a kollektív szerződés megerősítése) vagy más szociális jog kivívása. Nyomásgyakorlás céljából szokás a sztrájk kilátásba helyezése is. A sztrájknak számos formája van:
 • Munkalassító
 • Buzgósági
 • Szolidaritási
 • Általános
 • Figyelmeztető
 • Legális/"vad"
 • Politikai
 • „gördülő"

A Civil-Szótár első része itt érhető el, a második rész itt, míg a harmadik része itt


#EURODESK30
TÁMOGATÓK NÉLKÜL MARADT TÁMOGATÓK

Kapcsolódó hozzászólások

 

Hozzászólások

Még nincs ilyen. Legyél te az első hozzászóló.
Already Registered? Login Here
Vendég
2020. szeptember 23. szerda